چهارشنبه، 4 اسفند 1395
معرفی مدیرعامل

نام: سید کوروش

نام خانوادگی: حسینی زاده

سابقه اجرایی:

  • مسئول واحد خسارتهای شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
  • مدیربازرگانی شرکت کارخانجات پشتیبانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی
  • مدیرمالی و اداری شرکت بیمه پارسیان اهواز
  • معاون مالی واداری سازمان فاوای شهرداری اهواز
  • معاون مالی و اداری شهرداری منطقه یک اهواز
سید کوروش حسینی زاده