داریوش شاه امیری

 
معاون اجرائی

 نام: داریوش

 نام خانوادگی : شاه امیری

مدرک تحصیلی: دانشجوی رشته مدیریت

تاریخ استخدام: ۱۳۸۱ شهرداری رامهرمز

 

سوابق اجرایی

  • مدیر حراست شهرداری رامهرمز
  • مدیر حراست شهرداری باغملک
  • مدیر گزینش شهرداری باغملک
  • مدیر بخش خصوصی، درآمد و مشارکتهای اقتصادی در سرمایه گذاری سازمان تاکسیرانی