معرفی مدیرعامل

نام: آیت 

نام خانوادگی: حمیدی 

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد روابط بين الملل

سوابق اجرایی:

  • مديرعامل سازمان آرامستانهاي شهرداري اهواز
  • معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري منطقه هفت اهواز
  • معاون اداره كل برنامه ريزي و بودجه شهرداري مركزي اهواز
  • مشاور سازمان زيبا سازي شهرداري اهواز

 

 
آیت حمیدی