تاریخچــــه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر اهواز

با توجه به اهميت حمل ونقل مسافر درون شهري ، مجلس شوراي اسلامي در سال ١٣٧٢ باالحاق يك تبصره به ماده واحده قانون, راجع به تمركز مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران مصوب 28/03/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي, كليه امور مربوط به تاكسيراني را در حيطه وظايف و اختيارات شهرداري قرارداد .
 هيئت وزيران در جلسه مورخه 10/08/74 آيين نامه اجرايي قانون فوق الذكر را در ١٩ ماده به تصويب رسانده وبراي اجرا به وزارت كشور ابلاغ شد تا اداره امور تاکسیرانی در شهرهای بالای ٢٠٠ هزار نفر جمعیت را به سازمانهای مستقلی به نام سازمان تاکسیرانی محول نماید.
 در ماده ١٩ آئين نامه در اجراي ماده  ٦٢  شهرداريها وزارت كشور ملزم به ايجاد هماهنگي لازم جهت اجراي قانون تاكسيراني گرديد. در همين راستا اساسنامه سازمان در ٣٧ ماده , ٢8 تبصره و 113 بند تهيه و توسط استاندار خوزستان در تاريخ 02/02/1376  به شهرداري اهواز ابلاغ گردید.
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر اهواز سازمانی است وابسته به شهرداری اهــــــوازکه دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری است و مطابق با مفاد مواد این اساسنامه و آئین نامه های مصوب طبق اصول بازرگانی اداره می شود .
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر اهواز به عنوان تنها متولی امور تاکسیرانان، درسال 1377با انتصاب مدير عامل سازمان تاكسيراني شهر اهواز جناب آقای محمد رستم منش عملاً فعاليت خود را آغاز نمود. پس از آن آقایان علی قضائی،  محمد حویزاوی -  وحید غلام قاسمی-  محمود رضا بهزادی- عبدالرضا معتوکی - قاسم الهایی - موسی ممبینی و هم اکنون نیز آقای  سید کوروش حسینی زاده به عنوان مدیرعامل سازمان در خدمت رانندگان تاکسی می باشند.